I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu.

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl przeywarza osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARMA Marian Wąsowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9910195784, REGON 160187945, zwana dalej "Sklepem”, która jest administratorem tych danych.

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są: 

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień; 

 2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl

 3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); 

 4. w celu przeprowadzanie konkursów (wyłonienie zwycięzców, wysyłka nagród)

 5. w celu oceny i analizy aktywności klienta, w tym również w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania reklam, rabatów oraz ofert dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów. Profilowanie ma na celu przedstawienie oferty w sposób dostosowany do zainteresowań klienta.

 6. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

 7. w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

 8. w celu prowadzenia korespondencji z klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości klientów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym maszynymyjace.pl. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@arma.biz.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym maszynymyjace.pl

II. Profilowanie danych.

W celu optymalizacji wyświetlania ofert oraz reklam, dane przedstawiane klientowi mogą być dostosowane do jego potrzeb (profilowane). Profilowanie następuje np. poprzez analizę częstotliwości odwiedzania sklepu, zakupu produktów. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań klienta. Powyższe działania mogą być przeprowadzane w sposób zautomatyzowany. 

III. Zasady bezpieczeństwa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str 1) , zwanej "RODO"

Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były: 

 1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 

 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 

 3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, 

 4. dokładne i aktualne, 

 5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne, 

 6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, 

 7. bezpiecznie przechowywane, 

 8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Pamiętaj, że Twój adres e-mail podany jako publiczny będzie widoczny dla wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl. Jeśli nie chcesz udostępniać danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób, nie podawaj ich jako publicznych.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o: 

 1. ustanowieniu loginu i hasła do Twojego Konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter; 

 2. wylogowaniu się ze strony maszynymyjace.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony maszynymyjace.pl. Wylogowanie ze strony maszynymyjace.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony; 

 3. zachowaniu loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim; 

 4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów; 

 5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego maszynymyjace.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz; 

 6. jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego maszynymyjace.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

IV. Informacje techniczne – pliki cookie.

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. 

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego maszynymyjace.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy? 

 1. Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego maszynymyjaced.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe; 

 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji; 

 3. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu; 

 4. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.; 

 5. Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp. 

 6. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Instagram, Google+, platforma X ), z których korzystasz, ze Sklepem. 

Pliki cookie naszych partnerów.

W celu optymalizacji obsługi osoby odwiedzającej, Administrator współpracuje z partnerami dostarczającymi technologię umożliwiająca prezentację spersonalizowanych reklam ofert oraz indywidualnych oraz bonusów. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne urządzenie również zapisuje pliki cookies. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług oraz narzędzi następujących partnerów, którzy stosują w sklepie internetowym pliki cookie:

 1. Google AdWrods

 2. Google Analytics

 3. OLX.pl

 4. Facebook

 5. Allegro.pl

 6. Atthost.pl

 7. CyberFolks.pl

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu. 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

V. Geolokalizacja.

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego produktu w Twojej lokalizacji jest zabroniona (dotyczy to w szczególności plików mp3 i ebooków), nie będziesz mógł złożyć zamówienia na ten produkt, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym komunikatem.

VI. Prawa klienta.

Każdemu klientowi przysługuje prawo do:

 1. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 2. Cofnięcia każdej zgody wyrażonej Administratorowi, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora przed jej cofnięciem

 3. Żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem)

 4. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta)

VII. Okres przechowywania danych.

Dane mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu przez klienta. Administrator ma prawo do ich usunięcia w przypadku braku aktywności klienta, w przypadku działań marketingowych, do czasu wniesienia sprzeciwu przez klienta, a jeżeli są związane z technologią cookies lub podobną, do czasu usunięcia plików za pomocą przeglądarki lub innego urządzenia.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta

Dane Osobowe będą przechowywane również przez okres ustalony przez organy państwowe, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

VIII. Postanowienia końcowe.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej http://www.maszynymyjace.pl/polityka-prywatnosci.html.

Wersja z dnia 13.02.2024